صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات
  
1

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های کامپیوتری Passive ... 1395/08/05 --مناقصه 95.84

2

اجرای پروژه چاپ قبوض بهای برق مصرفی مشترکین عادی و دیماندی ... 1395/08/05 --مناقصه 95.105

3

خريد انواع پايه بتوني چهار گوش ... 1395/07/17 --مناقصه 95.101

4

خرید انواع مفصل و سرکابل ... 1395/07/17 --مناقصه 95.102

5

خرید کابل خودنگهدار شش رشته فشار ضعیف 25+25+70+70*3 ... 1395/07/17 --مناقصه 95.103

6

خرید 000ر60 دستگاه کنتور دیجیتال تکفاز چند تعرفه چهارگوش ... 1395/07/17 --مناقصه 95.104

7

خرید انواع لامپ بخار سدیم ... 1395/06/27 --مناقصه 95.81

8

خرید انواع ترانس چراغ خیابانی ... 1395/06/27 --مناقصه 95.82

9

خرید انواع کنتاکتور روشنایی و ساعت فرمان نجومی و استارتر (ایگنیتور) 400-70 ... 1395/06/27 --مناقصه 95.83

10

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرری ... 1395/06/23 --مناقصه 95.85

11

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ورامین ... 1395/06/23 --مناقصه 95.86

12

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پیشوا ... 1395/06/23 --مناقصه 95.87

13

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق خاوران ... 1395/06/23 --مناقصه 95.88

14

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رباط کریم ... 1395/06/23 --مناقصه 95.89

15

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رباط کریم (شهر جدید پرند) ... 1395/06/23 --مناقصه 95.90

16

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق گلستان ... 1395/06/23 --مناقصه 95.91

17

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق بوستان ... 1395/06/23 --مناقصه 95.92

18

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق چهاردانگه ... 1395/06/23 --مناقصه 95.93

19

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رودهن ... 1395/06/23 --مناقصه 95.94

20

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق فیروزکوه ... 1395/06/23 --مناقصه 95.95

12345678910...