صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات
  
1

خرید انواع لامپ بخار سدیم ... 1395/06/27 --مناقصه 95.81

2

خرید انواع ترانس چراغ خیابانی ... 1395/06/27 --مناقصه 95.82

3

خرید انواع کنتاکتور روشنایی و ساعت فرمان نجومی و استارتر (ایگنیتور) 400-70 ... 1395/06/27 --مناقصه 95.83

4

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرری ... 1395/06/23 --مناقصه 95.85

5

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ورامین ... 1395/06/23 --مناقصه 95.86

6

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پیشوا ... 1395/06/23 --مناقصه 95.87

7

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق خاوران ... 1395/06/23 --مناقصه 95.88

8

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رباط کریم ... 1395/06/23 --مناقصه 95.89

9

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رباط کریم (شهر جدید پرند) ... 1395/06/23 --مناقصه 95.90

10

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق گلستان ... 1395/06/23 --مناقصه 95.91

11

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق بوستان ... 1395/06/23 --مناقصه 95.92

12

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق چهاردانگه ... 1395/06/23 --مناقصه 95.93

13

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رودهن ... 1395/06/23 --مناقصه 95.94

14

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق فیروزکوه ... 1395/06/23 --مناقصه 95.95

15

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهریار ... 1395/06/23 --مناقصه 95.96

16

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ملارد ... 1395/06/23 --مناقصه 95.97

17

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اندیشه ... 1395/06/23 --مناقصه 95.98

18

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پردیس ... 1395/06/23 --مناقصه 95.99

19

اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق چهاردانگه ... 1395/06/03 --95.65

20

اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده منطقه برق اسلامشهر ... 1395/06/03 --95.66

12345678910...