صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات
  
1

نظارت بر عملکرد پیمانکاران نصب و اصلاح انشعابات در محدوده مناطق تابعه ... 1396/03/10 --مناقصه 96.44

2

خرید تعداد 100.000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی چند تعرفه چهارگوش بدون قاب مورد نیاز پروژه های مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامي ... 1396/02/20 --مناقصه 96.45

3

خرید انواع ترانسفورماتور هوایی کم تلفات مورد نیاز پروژه های مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامی ... 1396/02/20 --مناقصه 96.46

4

خرید انواع تابلو فشار ضعیف و شالتر مورد نیاز پروژه های مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامی ... 1396/02/20 --مناقصه 96.47

5

نسبت به خرید انواع پایه های بتنی چهارگوش ، سکوی بتنی ، فونداسیون مورد نیاز پروژه های مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامی ... 1396/02/20 --مناقصه 96.48

6

خرید انواع چراغ و بازویی چراغ و پایه های فلزی روشنایی مورد نیاز پروژه های مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامی ... 1396/02/20 --مناقصه 96.49

7

خرید انواع کابلهای فشار ضعیف ،خودنگهدار و سیمهای روکشدار مورد نیاز پروژه های مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامی ... 1396/02/20 --مناقصه 96.50

8

خرید انواع ( کلید ، سکسیونر ، ریکلوزر ، آشکارساز هوشمند هوایی ) مورد نیاز پروژه های مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامی ... 1396/02/20 --مناقصه 96.51

9

خرید انواع مقره ، برقگیر ،کات اوت و سرکابل هوایی مورد نیاز پروژه های مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامی ... 1396/02/20 --مناقصه 96.52

10

خرید انواع یراق آلات ، کلمپ ، کابلشو و پلمپ مورد نیاز پروژه های مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامی ... 1396/02/20 --مناقصه 96.53

11

خرید تجهیزات شبکه ... 1396/02/18 --مناقصه 96.41

12

خرید 000ر60 دستگاه کنتور دیجیتال تکفاز چند تعرفه چهارگوش باقاب و بدون قاب ... 1396/02/18 --مناقصه 96.42

13

تعمیر انواع ترانسفورماتور ... 1396/02/17 --مناقصه 96.43

14

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده پاکدشت ... 1396/01/09 --مناقصه 96.26

15

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده دماوند ... 1396/01/09 --مناقصه 96.27

16

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده اسلامشهر ... 1396/01/09 --مناقصه 96.28

17

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده چهاردانگه ... 1396/01/09 --مناقصه 96.29

18

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده لواسانات ... 1396/01/09 --مناقصه 96.30

19

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده پردیس ... 1396/01/09 --مناقصه 96.31

20

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده کهریزک ... 1396/01/09 --مناقصه 96.32

12345678910...