صفحه اصلی
کل مناقصات

اجرای پروژه های به روزرسانی ، برداشت و ورود اطلاعات شبکه های توزیع برق در محیط GIS در محدوده مناطق برق شرکت توزیع نیروی برق استان تهران  1396/05/18 -مناقصه 96.113

نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای (توسعه واحداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ) در محدوده مناطق ( دردو حوزه )  1396/05/10 -مناقصه شماره 96/112

خرید 000ر22 دستگاه کنتور سه فاز اتصال مستقیم (DC ) چند تعرفه چهار گوش (با قاب و بدون قاب )  1396/05/02 -مناقصه 96.93

خرید انواع کابل انشعاب مسی پروتودور  1396/05/02 -مناقصه 96.94

خرید انواع کلمپ انشعاب و وینچ کلمپ و دستک انشعاب و انواع ترانس چراغ و کنتاکتور روشنایی و انواع فوزیبل  1396/05/02 -مناقصه 96.95

خرید پلمپ قفلی – بکسلی  1396/05/02 -مناقصه 96.96

خرید انواع کلید کل اتوماتیک فشار ضعیف  1396/05/02 -96.111

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ورامین  1396/04/24 -مناقصه 96.97

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق پیشوا  1396/04/24 -مناقصه 96.98

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق قرچک  1396/04/24 -مناقصه 96.99

کل مزایدات

انواع کالاهای اسقاط شامل انواع سيم ، كابل ، تابلو و ... و انواع ترانسفورماتورهای اسقاط  1395/11/06 --مزایده شماره 95.2

فروش انواع خودروهای اسقاط و مستعمل  1395/11/06 --مزایده 95.3

انواع کالاهای اسقاط شامل انواع سيم ، كابل ، تابلو و ... و انواع ترانسفورماتورهای اسقاط موجود خود را واقع در انبار شهر ری ، انبار دماوند و انبار شهریار و فیروزکوه و لواسانات  1395/05/10 --مزایده 95.1

فروش انواع کالاهای اسقاط و مازاد شامل انواع سیم ، کابل ، تابلو واقع در انبار مرکزی ، انبار دماوند ، انبار شهریار و فیروزکوه و لواسانات  1394/08/25 --مزایده 3/94

فروش انواع خودروهای اسقاط و مستعمل  1394/08/25 --مزایده 4/94

فروش انواع کالاهای اسقاط  1394/02/24 --مزایده 94.1

فروش 49 دستگاه انواع ترانسفورماتور اسقاط  1394/02/24 --مزایده 2/94

فروش انواع کالاهای اسقاط  1393/10/23 --مزايده 93.4

فروش انواع کالا های مازاد بر نیاز  1393/10/23 --مزايده 93.5

سه دستگاه کامیون کمپرسی 2624 مدل 1369 مازاد بر نیاز خود را به صورت كلي و یا موردی به فروش برساند.  1393/04/21 --مزايده 93.3