ارتباط با مدیرعامل

  آدرس ایمیل: barband@tvedc.ir

  تلفن: 33342247

  فکس: 35081222