صفحه اصلی
کل مناقصات

نظارت بر عملکرد پیمانکاران نصب و اصلاح انشعابات در محدوده مناطق تابعه  1396/03/10 -مناقصه 96.44

خرید تعداد 100.000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی چند تعرفه چهارگوش بدون قاب مورد نیاز پروژه های مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامي  1396/02/20 -مناقصه 96.45

خرید انواع ترانسفورماتور هوایی کم تلفات مورد نیاز پروژه های مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامی  1396/02/20 -مناقصه 96.46

خرید انواع تابلو فشار ضعیف و شالتر مورد نیاز پروژه های مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامی  1396/02/20 -مناقصه 96.47

نسبت به خرید انواع پایه های بتنی چهارگوش ، سکوی بتنی ، فونداسیون مورد نیاز پروژه های مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامی  1396/02/20 -مناقصه 96.48

خرید انواع چراغ و بازویی چراغ و پایه های فلزی روشنایی مورد نیاز پروژه های مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامی  1396/02/20 -مناقصه 96.49

خرید انواع کابلهای فشار ضعیف ،خودنگهدار و سیمهای روکشدار مورد نیاز پروژه های مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامی  1396/02/20 -مناقصه 96.50

خرید انواع ( کلید ، سکسیونر ، ریکلوزر ، آشکارساز هوشمند هوایی ) مورد نیاز پروژه های مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامی  1396/02/20 -مناقصه 96.51

خرید انواع مقره ، برقگیر ،کات اوت و سرکابل هوایی مورد نیاز پروژه های مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامی  1396/02/20 -مناقصه 96.52

خرید انواع یراق آلات ، کلمپ ، کابلشو و پلمپ مورد نیاز پروژه های مسکن مهر از محل اسناد خزانه اسلامی  1396/02/20 -مناقصه 96.53

کل مزایدات

انواع کالاهای اسقاط شامل انواع سيم ، كابل ، تابلو و ... و انواع ترانسفورماتورهای اسقاط  1395/11/06 --مزایده شماره 95.2

فروش انواع خودروهای اسقاط و مستعمل  1395/11/06 --مزایده 95.3

انواع کالاهای اسقاط شامل انواع سيم ، كابل ، تابلو و ... و انواع ترانسفورماتورهای اسقاط موجود خود را واقع در انبار شهر ری ، انبار دماوند و انبار شهریار و فیروزکوه و لواسانات  1395/05/10 --مزایده 95.1

فروش انواع کالاهای اسقاط و مازاد شامل انواع سیم ، کابل ، تابلو واقع در انبار مرکزی ، انبار دماوند ، انبار شهریار و فیروزکوه و لواسانات  1394/08/25 --مزایده 3/94

فروش انواع خودروهای اسقاط و مستعمل  1394/08/25 --مزایده 4/94

فروش انواع کالاهای اسقاط  1394/02/24 --مزایده 94.1

فروش 49 دستگاه انواع ترانسفورماتور اسقاط  1394/02/24 --مزایده 2/94

فروش انواع کالاهای اسقاط  1393/10/23 --مزايده 93.4

فروش انواع کالا های مازاد بر نیاز  1393/10/23 --مزايده 93.5

سه دستگاه کامیون کمپرسی 2624 مدل 1369 مازاد بر نیاز خود را به صورت كلي و یا موردی به فروش برساند.  1393/04/21 --مزايده 93.3