برای مشاهده لیست کامل کلیک کنید

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده پاکدشت  1396/01/09 -مناقصه 96.26

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده دماوند  1396/01/09 -مناقصه 96.27

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده اسلامشهر  1396/01/09 -مناقصه 96.28

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده چهاردانگه  1396/01/09 -مناقصه 96.29

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده لواسانات  1396/01/09 -مناقصه 96.30

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده پردیس  1396/01/09 -مناقصه 96.31

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده کهریزک  1396/01/09 -مناقصه 96.32

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرری  1396/01/09 -مناقصه 96.33

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرری  1396/01/09 -مناقصه 96.34

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق کهریزک  1396/01/09 -مناقصه 96.35

انواع کالاهای اسقاط شامل انواع سيم ، كابل ، تابلو و ... و انواع ترانسفورماتورهای اسقاط  1395/11/06 --مزایده شماره 95.2

فروش انواع خودروهای اسقاط و مستعمل  1395/11/06 --مزایده 95.3

انواع کالاهای اسقاط شامل انواع سيم ، كابل ، تابلو و ... و انواع ترانسفورماتورهای اسقاط موجود خود را واقع در انبار شهر ری ، انبار دماوند و انبار شهریار و فیروزکوه و لواسانات  1395/05/10 --مزایده 95.1

فروش انواع کالاهای اسقاط و مازاد شامل انواع سیم ، کابل ، تابلو واقع در انبار مرکزی ، انبار دماوند ، انبار شهریار و فیروزکوه و لواسانات  1394/08/25 --مزایده 3/94

فروش انواع خودروهای اسقاط و مستعمل  1394/08/25 --مزایده 4/94

فروش انواع کالاهای اسقاط  1394/02/24 --مزایده 94.1

فروش 49 دستگاه انواع ترانسفورماتور اسقاط  1394/02/24 --مزایده 2/94

فروش انواع کالاهای اسقاط  1393/10/23 --مزايده 93.4

فروش انواع کالا های مازاد بر نیاز  1393/10/23 --مزايده 93.5

سه دستگاه کامیون کمپرسی 2624 مدل 1369 مازاد بر نیاز خود را به صورت كلي و یا موردی به فروش برساند.  1393/04/21 --مزايده 93.3