برای مشاهده لیست کامل کلیک کنید

نگهداری و تعمیرات سخت افزارها و شبکه های کامپیوتری  1395/12/05 -مناقصه 96.24

اجرای عملیات نگهداری ، بهینه سازی ، پشتیبانی و تعمیرات شبکه ارتباطات صوتی و تجهیزات بیسیم ( VHF)  1395/12/05 -مناقصه 96.25

تامین نیروی انسانی(اداری خدماتی ) در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت  1395/11/30 -مناقصه 96.1

تامین نیروی انسانی(برقکار ) در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت  1395/11/30 -مناقصه 96.2

تامین نیروی انسانی(حفار ) در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت  1395/11/30 -مناقصه 96.3

اجرای پروژه های تهیه و نصب و راه اندازی 45 کیلومتر فیبر نوری در محدوده مناطق برق (فیروزکوه ، رودهن ، دماوند ، ورامین ، گلستان ، بوستان ، رباط کریم ، قرچک )  1395/11/30 -تجدید مناقصه 95.56

آژانس خدمات مشترکین در محدوده مناطق برق فیروزکوه ، دماوند  1395/11/18 -مناقصه 96.4

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق ورامین  1395/11/18 -مناقصه 96.5

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق رودهن  1395/11/18 -مناقصه 96.6

آژانس های خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق خاوران  1395/11/18 -مناقصه 96.7

انواع کالاهای اسقاط شامل انواع سيم ، كابل ، تابلو و ... و انواع ترانسفورماتورهای اسقاط  1395/11/06 --مزایده شماره 95.2

فروش انواع خودروهای اسقاط و مستعمل  1395/11/06 --مزایده 95.3

انواع کالاهای اسقاط شامل انواع سيم ، كابل ، تابلو و ... و انواع ترانسفورماتورهای اسقاط موجود خود را واقع در انبار شهر ری ، انبار دماوند و انبار شهریار و فیروزکوه و لواسانات  1395/05/10 --مزایده 95.1

فروش انواع کالاهای اسقاط و مازاد شامل انواع سیم ، کابل ، تابلو واقع در انبار مرکزی ، انبار دماوند ، انبار شهریار و فیروزکوه و لواسانات  1394/08/25 --مزایده 3/94

فروش انواع خودروهای اسقاط و مستعمل  1394/08/25 --مزایده 4/94

فروش انواع کالاهای اسقاط  1394/02/24 --مزایده 94.1

فروش 49 دستگاه انواع ترانسفورماتور اسقاط  1394/02/24 --مزایده 2/94

فروش انواع کالاهای اسقاط  1393/10/23 --مزايده 93.4

فروش انواع کالا های مازاد بر نیاز  1393/10/23 --مزايده 93.5

سه دستگاه کامیون کمپرسی 2624 مدل 1369 مازاد بر نیاز خود را به صورت كلي و یا موردی به فروش برساند.  1393/04/21 --مزايده 93.3