ارتباط با مدیرعامل
آقای مهندس حاجی رضا تیموری

آقای مهندس حاجی رضا تیموری

  آدرس ایمیل: tiemouri@tvedc.ir

  تلفن: 33342247-021

  فکس: 35081222-021