دفتر حراست و امورمحرمانه

دفتر حراست و امور محرمانه شركت توزيع نيروي برق نواحي استان تهران ، سال (( اقتصاد وفرهنگ ، با عزم ملی ومدیریت جهادی )) و آغاز سال نو و فرا رسيدن بهار پر طراوت و نوروز باستاني را تبريك عرض نموده و سالي توأم با بركت ، عزت ، سربلندي همراه با سلامتي را براي شما و خانواده محترمتان آرزومنداست.