توضیحات کلی طرح

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در نظر دارد جهت ترویج بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر، تسهیلاتی را برای نصب سیستم های فتوولتاییک یک کیلووات اختصاص دهد. تسهیلات مذکور شامل حداکثر 50 درصد هزینه اولیه مربوط به تجهیزات فتوولتاییک می باشد که پس از بررسی پرونده متقاضیان که در سایت ثبت نام نموده و بر اساس اولویت بندی مشترکین به پیمانکار مربوطه پرداخت می شود.

برآورد اولیه هزینه های مربوط به سیستم های یک کیلووات در حدود 000/000/90 ریال می باشد که 50 درصد آن (000/000/45 ریال) بر عهده متقاضی بوده و مابقی از محل تسهیلات مربوطه به پیمانکاران پرداخت خواهد گردید. با توجه به بلند مدت بودن طرح و امکان نواسات قیمت ارز، مبالغ مزبور بر اساس برآورد اولیه بوده و ممکن است به مرور زمان تغییر نمایند. شروع عملیات اجرای نصب منوط به پرداخت مبلغ مربوطه (50 درصد سهم مشترک) از سوی متقاضی می باشد.

لازم به ذکر است ثبت نام در سایت به عنوان بخشی از تشکیل پرونده مقدماتی بوده و هیچ گونه حقی برای متقاضی ایجاد نمی نماید.

محل در نظر گرفته شده برای نصب سیستم های فتوولتاییک یک کیلووات باید دارای ابعادی حداقل به طول 4 متر و عرض 5/3 متر بوده و دارای دسترسی آسان باشد. محل نصب سیستم های فتوولتاییک باید دارای حداقل سایه در طول روز باشد. اگر متقاضی بخشی از مشاعات را جهت نصب سیستم فتوولتاییک در نظر گرفته باشد باید رضایت نامه کتبی از تمامی ساکنین ساختمان اخذ نماید. محل در نظر گرفته شده نباید برای شهروندان مزاحمتی ایجاد نماید.