صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات
  
1

اجرای پروژه های به روزرسانی ، برداشت و ورود اطلاعات شبکه های توزیع برق در محیط GIS در محدوده مناطق برق شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ... 1396/05/18 --مناقصه 96.113

2

نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای (توسعه واحداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ) در محدوده مناطق ( دردو حوزه ) ... 1396/05/10 --مناقصه شماره 96/112

3

خرید 000ر22 دستگاه کنتور سه فاز اتصال مستقیم (DC ) چند تعرفه چهار گوش (با قاب و بدون قاب ) ... 1396/05/02 --مناقصه 96.93

4

خرید انواع کابل انشعاب مسی پروتودور ... 1396/05/02 --مناقصه 96.94

5

خرید انواع کلمپ انشعاب و وینچ کلمپ و دستک انشعاب و انواع ترانس چراغ و کنتاکتور روشنایی و انواع فوزیبل ... 1396/05/02 --مناقصه 96.95

6

خرید پلمپ قفلی – بکسلی ... 1396/05/02 --مناقصه 96.96

7

خرید انواع کلید کل اتوماتیک فشار ضعیف ... 1396/05/02 --96.111

8

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ورامین ... 1396/04/24 --مناقصه 96.97

9

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق پیشوا ... 1396/04/24 --مناقصه 96.98

10

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق قرچک ... 1396/04/24 --مناقصه 96.99

11

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق خاوران ... 1396/04/24 --مناقصه 96.100

12

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق شهرری ... 1396/04/24 --مناقصه 96.101

13

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق رباط کریم ... 1396/04/24 --مناقصه 96.102

14

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق رباط کریم (پرند) ... 1396/04/24 --مناقصه 96.103

15

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق گلستان ... 1396/04/24 --مناقصه 96.104

16

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق شهریار ... 1396/04/24 --مناقصه 96.105

17

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق شهرقدس ... 1396/04/24 --مناقصه 96.106

18

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق اندیشه ... 1396/04/24 --مناقصه 96.107

19

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق ملارد ... 1396/04/24 --مناقصه 96.108

20

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدود ه منطقه برق فیروزکوه ... 1396/04/24 --مناقصه 96.109

12345678910...