صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات
  
1

نظارت بر اجرای پروژه های سرمایه ای (توسعه واحداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ) ... 1395/04/15 --مناقصه 95.54

2

اجرای پروژه های خرید و نصب 15 دستگاه اتوریکلوزر مجهز به پایانه های راه دور و سیستم مخابراتی ... 1395/04/01 --مناقصه 95.47

3

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رباط کریم (شهر جدید پرند ) ... 1395/04/01 --مناقصه 95.48

4

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق کهریزک ... 1395/04/01 --مناقصه 95.49

5

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1395/04/01 --مناقصه 95.50

6

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ملارد ... 1395/04/01 --مناقصه 95.51

7

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرری ... 1395/04/01 --مناقصه 95.53

8

خرید انواع کابل مسی ... 1395/02/25 --مناقصه 95.42

9

خرید کنتور دیجیتال ... 1395/02/25 --مناقصه 95.43

10

خرید 000ر8 دستگاه کنتور دیجیتالی تک فاز چند تعرفه بدون قاب از محل اعتبارات عمرانی ... 1395/02/25 --مناقصه 95.45

11

نظارت بر عملکرد پیمانکاران نصب و اصلاح انشعابات در محدوده مناطق تابعه ... 1395/02/15 --95.44

12

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق ورامین ... 1395/01/29 --مناقصه دومین تجدید 95.16

13

انجام مطالعات طرح جامع مخابراتی با افق دید 10 ساله با رویکرد شبکه هوشمند در محدوده مناطق برق ... 1395/01/29 --مناقصه 95.26

14

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق رباط کریم (شهرجدید پرند ) از محل اعتبارات عمرانی با موضوع طرح های تامین برق مسکن مهر ( پارس سازه نوید ، ... 1395/01/15 --مناقصه 95.36

15

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق رباط کریم (شهرجدید پرند ) از محل اعتبارات عمرانی با موضوع طرح های تامین برق مسکن مهر (مپسا 5 (زون 32) – ... 1395/01/15 --مناقصه 95.37

16

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق رباط کریم (شهرجدید پرند ) از محل اعتبارات عمرانی با موضوع طرح های تامین برق مسکن مهر (کوزو (زون 4) – پو ... 1395/01/15 --مناقصه 95.38

17

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق رباط کریم (شهرجدید پرند ) از محل اعتبارات عمرانی با موضوع طرح های تامین برق مسکن مهر (جهاندیده 1 – ابصا ... 1395/01/15 --مناقصه 95.39

18

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق رباط کریم (شهرجدید پرند ) از محل اعتبارات عمرانی با موضوع طرح های تامین برق مسکن مهر (تکسام –توسار 2- ه ... 1395/01/15 --مناقصه 95.40

19

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع درمحدوده منطقه برق رباط کریم (شهرجدید پرند ) از محل اعتبارات عمرانی با موضوع طرح های تامین برق مسکن مهر (سازانه بتن – هسا ... 1395/01/15 --مناقصه 95.41

20

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پیشوا ... 1394/12/17 --تجدید مناقصه 95.7

12345678910...