صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات
  
1

نگهداری و تعمیرات سخت افزارها و شبکه های کامپیوتری ... 1395/12/05 --مناقصه 96.24

2

اجرای عملیات نگهداری ، بهینه سازی ، پشتیبانی و تعمیرات شبکه ارتباطات صوتی و تجهیزات بیسیم ( VHF) ... 1395/12/05 --مناقصه 96.25

3

تامین نیروی انسانی(اداری خدماتی ) در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت ... 1395/11/30 --مناقصه 96.1

4

تامین نیروی انسانی(برقکار ) در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت ... 1395/11/30 --مناقصه 96.2

5

تامین نیروی انسانی(حفار ) در محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت ... 1395/11/30 --مناقصه 96.3

6

اجرای پروژه های تهیه و نصب و راه اندازی 45 کیلومتر فیبر نوری در محدوده مناطق برق (فیروزکوه ، رودهن ، دماوند ، ورامین ، گلستان ، بوستان ، رباط کریم ، قرچک ) ... 1395/11/30 --تجدید مناقصه 95.56

7

آژانس خدمات مشترکین در محدوده مناطق برق فیروزکوه ، دماوند ... 1395/11/18 --مناقصه 96.4

8

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق ورامین ... 1395/11/18 --مناقصه 96.5

9

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق رودهن ... 1395/11/18 --مناقصه 96.6

10

آژانس های خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق خاوران ... 1395/11/18 --مناقصه 96.7

11

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پیشوا ... 1395/11/18 --مناقصه 96.8

12

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق لواسانات ... 1395/11/18 --مناقصه 96.9

13

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق اندیشه ... 1395/11/18 --مناقصه 96.10

14

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پردیس ... 1395/11/18 --مناقصه 96.11

15

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق قرچک ... 1395/11/18 --مناقصه 96.12

16

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق بوستان ... 1395/11/18 --مناقصه 96.13

17

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق چهاردانگه ... 1395/11/18 --مناقصه 96.14

18

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق اسلامشهر ... 1395/11/18 --مناقصه 96.15

19

اژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق گلستان ... 1395/11/18 --مناقصه 96.16

20

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق ملارد ... 1395/11/18 --مناقصه 96.17

12345678910...