توسط دفتر تحقیقات شرکت توزیع برق استان تهران برگزار شد:سمینار پژوهشی "بررسی فنی و اقتصادی ایجاد خانه هوشمند انرژی"
عنوان خبر :توسط دفتر تحقیقات شرکت توزیع برق استان تهران برگزار شد:سمینار پژوهشی "بررسی فنی و اقتصادی ایجاد خانه هوشمند انرژی"
خلاصه خبر :مهندس عزیز آقازاده مدیر دفتر تحقیقات این شرکت گفت: این سمینار با هدف تبادل اطلاعات و در راستای ارتقای آگاهی مدیران و کارشناسان شرکت از آخرین دستاورد هوشمند سازی ساختمان ها برگزار شد.
متن خبر :

پروژه تحقیقاتی  "بررسی فنی و اقتصادی ایجاد خانه هوشمند انرژی (طراحی و ارائه نقشه های اجرایی)" از سال 93 با رویکرد سه هدف مهم کاهش تلفات انرژی در ساختمان ها، تامین انرژی ساختمان ها از منابع تجدید پذیر و هوشمند کردن سیستم مدیریت ساختمان (BMS)تعریف و به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی واگذار شد.

وی افزود: یکی از ساختمان های مجموعه شرکت توزیع نیروی برق استان تهران به عنوان ساختمان مورد مطالعه انتخاب شد و در طی مراحل اجرای پروژه ثبت لحظه ای پارامترهای تاثیر گذار در طراحی نقشه های اجرایی با استفاده از دستگاه های ثبات همچون جریان و ولتاژ لحظه ای، سیستم های گرمایش و سرمایش، توان لحظه ای و ... به مجری پروژه اعلام شد.

هدف از اجرای این پروژه ابتدا دستیابی به آخرین دستاوردهای سیستم مدیریت ساختمان (BMS)سپس پرداختن به موضوع خانه هوشمند (Smart Home) و در نهایت رسیدن به ساختمان هایی با انرژی صفر بوده است که در همه این موارد از ریز شبکه ها با روش های کنترلی مدرن استفاده شده است.

در ادامه دکتر سیدمحمد تقی بطحایی استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی با ارایه پاورپوینتی در خصوص ساختمان هوشمند، مدیریت انرژی و در ساختمان های با انرژی صفر با حضور منابع تجدید پذیر انرژی توضیحاتی را بیان کرد.

وی گفت: براساس تحقیقات انجام شده می توان گفت، بیشتر تحقیقات انجام شده بر روی ساختمان های با انرژی صفر بر موضوعاتی نظیر امکان سنجی فنی و مطالعات اقتصادی در ساختمان های با انرژی صفر، روش های پیاده سازی الگوریتم های مدیریت انرژی در ساختمان و روش های کنترل منابع در ساختمان، استوار است.

دیگر سخنران این همایش دکتر علیرضا فریدونیان استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بود که در ارتباط با پروژه "خانه تطبیقی" گزارشی را ارایه کرد.

به گفته وی مقصود از هوشمندی خانه، توانایی خانه در پیش بینی رفتارها و نیازهای ساکنین از طریق مشاهده آنها در طول یک بازه زمانی است.

تاریخ ثبت : 1396/03/07 14:37:51