صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مزایدات
  
1

انواع كالاهاي اسقاط (بشرح جدول پیوست شماره یک) و انواع ترانسفورماتورهای اسقاط (بشرح جدول پیوست شماره دو) موجود خود را واقع در انبارهاي مركزي ، دماوند ... 1396/11/01 --مزایده 96.1

2

انواع کالاهای اسقاط شامل انواع سيم ، كابل ، تابلو و ... و انواع ترانسفورماتورهای اسقاط ... 1395/11/06 --مزایده شماره 95.2

3

فروش انواع خودروهای اسقاط و مستعمل ... 1395/11/06 --مزایده 95.3

4

انواع کالاهای اسقاط شامل انواع سيم ، كابل ، تابلو و ... و انواع ترانسفورماتورهای اسقاط موجود خود را واقع در انبار شهر ری ، انبار دماوند و انبار شهری ... 1395/05/10 --مزایده 95.1

5

فروش انواع کالاهای اسقاط و مازاد شامل انواع سیم ، کابل ، تابلو واقع در انبار مرکزی ، انبار دماوند ، انبار شهریار و فیروزکوه و لواسانات ... 1394/08/25 --مزایده 3/94

6

فروش انواع خودروهای اسقاط و مستعمل ... 1394/08/25 --مزایده 4/94

7

فروش انواع کالاهای اسقاط ... 1394/02/24 --مزایده 94.1

8

فروش 49 دستگاه انواع ترانسفورماتور اسقاط ... 1394/02/24 --مزایده 2/94

9

فروش انواع کالاهای اسقاط ... 1393/10/23 --مزايده 93.4

10

فروش انواع کالا های مازاد بر نیاز ... 1393/10/23 --مزايده 93.5

11

سه دستگاه کامیون کمپرسی 2624 مدل 1369 مازاد بر نیاز خود را به صورت كلي و یا موردی به فروش برساند. ... 1393/04/21 --مزايده 93.3

12

فروش 60 دستگاه انواع ترانسفورماتور اسقاط ... 1393/03/07 --مزايده 93.1

13

فروش انواع کالاهای اسقاط ... 1393/03/07 --مزايده 93.2

14

فروش انواع ترانسفورماتوراسقاط در قدرت های مختلف خود را واقع در انبار مركزي ، انبار دماوند و انبار شهریار ... 1392/11/30 --مزايده 92.2

15

فروش اقلام اسقاط خود را شامل انواع سيم ، كابل ، كنتور ، آهن آلات و ... واقع در انبار مركزي ، انبار دماوند و انبار شهریار ... 1392/11/12 --مزايده 92.1

16

اقلام اسقاط خود را شامل آهن آلات ، انواع (سيم ، كابل ، كنتور ، چراغ ) و ... واقع در انبار مركزي و انبار دماوند ... 1391/11/21 --91.3

17

14 دستگاه خودروي كاپرا مازاد بر نياز ... 1391/11/21 --مزايده 91.2

18

اقلام اسقاط خود را شامل آهن آلات ، انواع (سيم ، كابل ، كنتور ، چراغ ) و ... واقع در انبار مركزي و انبار دماوند ... 1391/06/15 --مزايده 91/1

19

اقلام ا سقاط خود را شامل آهن آلات ، سيم ، كابل و ... واقع در انبار مركزي و انباردماوند ... 1390/11/19 --5/90

20

43 دستگاه ترانسفورماتور(نو) مازاد ... 1390/09/09 --3/90

12