صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات
  
1

اجرای پروژه های تهیه تجهیزات ، نصب و راه اندازی سیستم های خورشیدی 50 کیلوواتی (نیروگاه خورشیدی) متصل به شبکه (ONGRID) در ستاد شرکت ... 1394/2/1 --مناقصه 94.38

2

نظارت بر عملکرد پیمانکاران نصب و اصلاح انشعابات در محدوده مناطق تابعه ... 1393/12/26 --مناقصه 94.24

3

موضوع اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرری ... 1393/12/26 --مناقصه 94.39

4

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق فیروزکوه ... 1393/12/17 --تجديد مناقصه 94.3

5

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق قرچک ... 1393/12/17 --تجديد مناقصه 94.13

6

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1393/12/17 --تجديد مناقصه 94.17

7

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق شهریار ... 1393/12/17 --تجديد مناقصه 94.21

8

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق قرچک ... 1393/12/14 --مناقصه 94.25

9

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق دماوند ... 1393/12/14 --مناقصه 94.26

10

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ملارد ... 1393/12/14 --مناقصه 94.27

11

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ورامین ... 1393/12/14 --مناقصه 94.28

12

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرقدس (حداقل دارای رتبه پنج نیرو ) ... 1393/12/14 --مناقصه 94.29

13

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق خاوران ... 1393/12/14 --مناقصه 94.30

14

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پردیس ... 1393/12/14 --مناقصه 94.31

15

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اسلامشهر ... 1393/12/14 --مناقصه 94.32

16

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهریار ... 1393/12/14 --مناقصه 94.33

17

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اندیشه ... 1393/12/14 --مناقصه 94.34

18

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق چهاردانگه ... 1393/12/14 --مناقصه 94.35

19

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رباط کریم (شهر جدید پرند) ... 1393/12/14 --مناقصه 94.36

20

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1393/12/14 --مناقصه 94.37

12345678910...