صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات
  
1

تامین نیروی انسانی برقکاردر محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت ... 1393/10/7 --مناقصه 93.147

2

اجرای خدمات نگهداری و تعمیرات سخت افزارها و شبکه کامپیوتری در محدوده مناطق تابعه و ستاد شرکت ( حداقل دارای رتبه شورای عالی انفورماتیک ) ... 1393/9/19 --مناقصه 93.145

3

تعمیر انواع ترانسفورماتور ... 1393/9/19 --مناقصه 93.146

4

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرقدس (حداقل دارای رتبه پنج نیرو ) ... 1393/9/19 --تجديد مناقصه 93.134

5

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهریار ... 1393/8/7 --مناقصه 93.130

6

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق دماوند ... 1393/8/7 --مناقصه 93.131

7

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ملارد ... 1393/8/7 --مناقصه 93.132

8

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اندیشه ... 1393/8/7 --مناقصه 93.133

9

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرقدس ... 1393/8/7 --مناقصه 93.134

10

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پیشوا ... 1393/8/7 --مناقصه 93.135

11

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ورامین ... 1393/8/7 --مناقصه 93.136

12

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرری ... 1393/8/7 --مناقصه 93.137

13

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق لواسانات ... 1393/8/7 --مناقصه 93.138

14

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پردیس ... 1393/8/7 --مناقصه 93.139

15

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اسلامشهر ... 1393/8/7 --مناقصه 93.140

16

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق چهاردانگه ... 1393/8/7 --مناقصه 93.141

17

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1393/8/7 --مناقصه 93.142

18

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق کهریزک ... 1393/8/7 --مناقصه 93.143

19

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رباط کریم ... 1393/8/7 --مناقصه 93.144

20

طراحی پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق تابعه (در دوحوزه ) ... 1393/7/15 --مناقصه 93.129

12345678910...