صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات
  
1

تامین نیروی اداری و خدماتی ... 1393/11/15 --مناقصه 94.1

2

تامین نیروی حفار ... 1393/11/15 --مناقصه 94.2

3

خرید انواع مفصل و سرکابل ... 1393/10/24 --مناقصه 93.148

4

خرید انواع فیوز کاردی و پایه فیوز ... 1393/10/24 --مناقصه 93.149

5

خرید کات اوت فیوز 20 کیلوولت پلیمری ... 1393/10/24 --مناقصه 93.150

6

خرید انواع ترانس چراغ خیابانی (بالاست) ... 1393/10/24 --مناقصه 93.151

7

خرید و نصب چهار دستگاه بالابر 12 متری بر روی نیسان ... 1393/10/24 --مناقصه 93.152

8

خرید سیم آلومینیومی فوکس و مینک ... 1393/10/24 --تجديد مناقصه 93.127

9

تامین نیروی انسانی برقکاردر محدوده ستاد و مناطق برق تحت پوشش شرکت ... 1393/10/7 --مناقصه 93.147

10

اجرای خدمات نگهداری و تعمیرات سخت افزارها و شبکه کامپیوتری در محدوده مناطق تابعه و ستاد شرکت ( حداقل دارای رتبه شورای عالی انفورماتیک ) ... 1393/9/19 --مناقصه 93.145

11

تعمیر انواع ترانسفورماتور ... 1393/9/19 --مناقصه 93.146

12

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرقدس (حداقل دارای رتبه پنج نیرو ) ... 1393/9/19 --تجديد مناقصه 93.134

13

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهریار ... 1393/8/7 --مناقصه 93.130

14

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق دماوند ... 1393/8/7 --مناقصه 93.131

15

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ملارد ... 1393/8/7 --مناقصه 93.132

16

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اندیشه ... 1393/8/7 --مناقصه 93.133

17

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرقدس ... 1393/8/7 --مناقصه 93.134

18

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پیشوا ... 1393/8/7 --مناقصه 93.135

19

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ورامین ... 1393/8/7 --مناقصه 93.136

20

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرری ... 1393/8/7 --مناقصه 93.137

12345678910...