صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات
  
1

نظارت بر عملکرد پیمانکاران نصب و اصلاح انشعابات در محدوده مناطق تابعه ... 1393/12/26 --مناقصه 94.24

2

موضوع اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرری ... 1393/12/26 --مناقصه 94.39

3

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق فیروزکوه ... 1393/12/17 --تجديد مناقصه 94.3

4

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق قرچک ... 1393/12/17 --تجديد مناقصه 94.13

5

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1393/12/17 --تجديد مناقصه 94.17

6

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق شهریار ... 1393/12/17 --تجديد مناقصه 94.21

7

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق قرچک ... 1393/12/14 --مناقصه 94.25

8

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق دماوند ... 1393/12/14 --مناقصه 94.26

9

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ملارد ... 1393/12/14 --مناقصه 94.27

10

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ورامین ... 1393/12/14 --مناقصه 94.28

11

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرقدس (حداقل دارای رتبه پنج نیرو ) ... 1393/12/14 --مناقصه 94.29

12

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق خاوران ... 1393/12/14 --مناقصه 94.30

13

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پردیس ... 1393/12/14 --مناقصه 94.31

14

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اسلامشهر ... 1393/12/14 --مناقصه 94.32

15

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهریار ... 1393/12/14 --مناقصه 94.33

16

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اندیشه ... 1393/12/14 --مناقصه 94.34

17

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق چهاردانگه ... 1393/12/14 --مناقصه 94.35

18

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رباط کریم (شهر جدید پرند) ... 1393/12/14 --مناقصه 94.36

19

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1393/12/14 --مناقصه 94.37

20

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق فیروزکوه ... 1393/11/26 --مناقصه 94.3

12345678910...