صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات
  
1

خرید کنتور ولتاژ اولیه ... 1394/3/19 --مناقصه 94.44

2

خرید انواع لامپ بخارسدیم ... 1394/3/19 --مناقصه 94.45

3

خرید یراق آلات ... 1394/3/19 --مناقصه 94.46

4

خرید پلمپ قفلی (بکسلی) ... 1394/3/19 --مناقصه 94.47

5

خرید مودم قرائت از راه دور ... 1394/3/19 --مناقصه 94.48

6

انجام مطالعات طرح جامع شبکه 20 کیلوولت در محدوده مناطق برق شهرری و کهریزک ... 1394/2/22 --مناقصه 94.40

7

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (تامین برق مسکن مهر – تعاونی مسکن کوزو 2- افتتاحیه اول )از محل اعتبارات عمرانی در محدوده منطقه برق رباط کریم فاز شش شهر جد ... 1394/2/22 --مناقصه 94.41

8

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع (تامین برق مسکن مهر – تعاونی مسکن کوزو 2- افتتاحیه دوم )از محل اعتبارات عمرانی در محدوده منطقه برق رباط کریم فاز شش شهر ج ... 1394/2/22 --مناقصه 94.42

9

تامين 000ر18 دستگاه کنتور تکفاز چند تعرفه دیجیتالی چهارگوش بدون قاب مورد نياز خود را از محل اعتبارات عمرانی ... 1394/2/22 --مناقصه 94.43

10

اجرای پروژه های تهیه تجهیزات ، نصب و راه اندازی سیستم های خورشیدی 50 کیلوواتی (نیروگاه خورشیدی) متصل به شبکه (ONGRID) در ستاد شرکت ... 1394/2/1 --مناقصه 94.38

11

نظارت بر عملکرد پیمانکاران نصب و اصلاح انشعابات در محدوده مناطق تابعه ... 1393/12/26 --مناقصه 94.24

12

موضوع اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرری ... 1393/12/26 --مناقصه 94.39

13

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق فیروزکوه ... 1393/12/17 --تجديد مناقصه 94.3

14

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق قرچک ... 1393/12/17 --تجديد مناقصه 94.13

15

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1393/12/17 --تجديد مناقصه 94.17

16

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق شهریار ... 1393/12/17 --تجديد مناقصه 94.21

17

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق قرچک ... 1393/12/14 --مناقصه 94.25

18

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق دماوند ... 1393/12/14 --مناقصه 94.26

19

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ملارد ... 1393/12/14 --مناقصه 94.27

20

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ورامین ... 1393/12/14 --مناقصه 94.28

12345678910...