صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات
  
1

خرید و نصب 6 دستگاه بالابر 16 متری قابل نصب برروی خودرو ایسوزو 6 تن ... 1393/4/25 --مناقصه 93.113

2

اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق رودهن – لواسانات ... 1393/4/5 --تجديد مناقصه 93.100

3

اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق اسلامشهر – بوستان ... 1393/4/5 --تجديد مناقصه 93.101

4

خرید كنتور سه فاز اتصال مستقيم (DC ) با قاب و بدون قاب ... 1393/3/28 --مناقصه 93.111

5

خرید انواع کابل پرتودور مسی (انشعاب) ... 1393/3/25 --مناقصه 93.108

6

خرید انواع کابل خودنگهدار ... 1393/3/25 --مناقصه 93.110

7

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق فیروزکوه ... 1393/3/20 --مناقصه93.76

8

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق لواسانات ... 1393/3/20 --مناقصه 93.77

9

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق دماوند ... 1393/3/20 --مناقصه 93.78

10

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رودهن ... 1393/3/20 --مناقصه 93.79

11

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهریار ... 1393/3/20 --مناقصه 93.80

12

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ملارد ... 1393/3/20 --مناقصه 93.81

13

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق بوستان ... 1393/3/20 --مناقصه 93.82

14

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق گلستان ... 1393/3/20 --مناقصه 93.83

15

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرری ... 1393/3/20 --مناقصه 93.84

16

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پیشوا ... 1393/3/20 --مناقصه 93.85

17

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق قرچک ... 1393/3/20 --مناقصه 93.86

18

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ورامین ... 1393/3/20 --مناقصه 93.87

19

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرقدس ... 1393/3/20 --مناقصه 93.88

20

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اسلامشهر ... 1393/3/20 --مناقصه 93.89

12345678910...