صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات
  
1

اجرای چاپ قبوض بهای برق مصرفی مشترکین عادی و دیماندی ... 1394/7/11 --تجدید مناقصه 93/94

2

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ( احداث سه فیدر ) در محدوده منطقه برق شهریار ... 1394/6/18 --مناقصه 94.96

3

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ( احداث سه فیدر ) در محدوده منطقه برق شهریار ... 1394/6/18 --مناقصه 94.97

4

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع ( احداث دو فیدر ) در محدوده منطقه برق شهریار ... 1394/6/18 --مناقصه 94.98

5

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق چهاردانگه ... 1394/6/18 --مناقصه 94.99

6

خرید مودم قرائت از راه دور ... 1394/6/11 --تجدید مناقصه 94.48

7

خرید کلمپ انشعاب کابل خودنگهدار فشارضعیف و وینچ کلمپ ... 1394/6/11 --مناقصه 94.92

8

خرید کابل خودنگهدار فشارضعیف 25-50+16+70*3 ... 1394/6/11 --مناقصه 94/94

9

خرید انواع پایه بتونی چهارگوش ... 1394/6/11 --مناقصه 95/94

10

اجرای چاپ قبوض بهای برق مصرفی مشترکین عادی و دیماندی ... 1394/6/7 --مناقصه 94.93

11

اجرای پروژ های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق شهرری – گلستان ... 1394/4/29 --تجدید مناقصه 94.73

12

اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق دماوند – فیروزکوه ... 1394/4/29 --تجدید مناقصه 94.78

13

اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق پردیس – لواسانات – رودهن ... 1394/4/29 --تجدید مناقصه 94.79

14

اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق اسلامشهر – رباط کریم ... 1394/4/29 --تجدید مناقصه 94.81

15

اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق ورامین – پیشوا ... 1394/4/29 --تجدید مناقصه 94.83

16

اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق خاوران – قرچک ... 1394/4/29 --تجدید مناقصه 94.84

17

اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1394/4/29 --تجدید مناقصه 94.85

18

اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرقدس ... 1394/4/29 --تجدید مناقصه 94.88

19

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق خاوران ... 1394/4/29 --مناقصه 94.91

20

نظارت بر اجرای پروژه های بهره برداری ( کنترل و بازرسی ) در محدوده مناطق برق ... 1394/4/7 --مناقصه 94.89

12345678910...