صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات
  
1

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق فیروزکوه ... 1393/6/12 --مناقصه 93.115

2

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق بوستان ... 1393/6/12 --مناقصه 93.116

3

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق چهاردانگه ... 1393/6/12 --مناقصه 93.117

4

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق ورامین ... 1393/6/12 --مناقصه 93.118

5

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهریار ... 1393/6/12 --مناقصه 93.119

6

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق اندیشه ... 1393/6/12 --مناقصه 93.120

7

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1393/6/12 --مناصه 93.121

8

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق پردیس ... 1393/6/12 --مناقصه 93.122

9

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق شهرری ... 1393/6/12 --مناقصه 93.123

10

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق رباط کریم (شهر جدید پرند) ... 1393/6/12 --مناقصه 93.124

11

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق کهریزک ... 1393/6/12 --مناقصه 93.125

12

اجرای چاپ قبوض بهای برق مصرفی مشترکین عادی و دیماندی ... 1393/6/8 --مناقصه 93.112

13

خرید و نصب 6 دستگاه بالابر 16 متری قابل نصب برروی خودرو ایسوزو 6 تن ... 1393/4/25 --مناقصه 93.113

14

اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق رودهن – لواسانات ... 1393/4/5 --تجديد مناقصه 93.100

15

اجرای پروژ های بهره برداری از شبکه های توزیع در محدوده مناطق برق اسلامشهر – بوستان ... 1393/4/5 --تجديد مناقصه 93.101

16

خرید كنتور سه فاز اتصال مستقيم (DC ) با قاب و بدون قاب ... 1393/3/28 --مناقصه 93.111

17

خرید انواع کابل پرتودور مسی (انشعاب) ... 1393/3/25 --مناقصه 93.108

18

خرید انواع کابل خودنگهدار ... 1393/3/25 --مناقصه 93.110

19

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق فیروزکوه ... 1393/3/20 --مناقصه93.76

20

اجرای پروژ های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق لواسانات ... 1393/3/20 --مناقصه 93.77

12345678910...