صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات
  
1

طراحي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع در محدوده مناطق برق (در دو حوزه) ... 1396/12/02 --مناقصه 97.24

2

خرید انواع کلید کل اتوماتیک فشار ضعیف ... 1396/11/30 --مناقصه 96.198

3

خرید تجهیزات شبکه ... 1396/11/30 --مناقصه 96.199

4

خرید انواع لوازم روشنایی ... 1396/11/30 --مناقصه 96.200

5

خرید انواع یراق آلات ... 1396/11/30 --مناقصه 96.201

6

خرید انواع مفصل و سرکابل ... 1396/11/30 --مناقصه 96.202

7

آژانس های خدمات مشترکین در محدوده مناطق برق فیروزکوه و دماوند ... 1396/11/25 --مناقصه 97.4

8

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق ورامین ... 1396/11/25 --مناقصه 97.5

9

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق رودهن ... 1396/11/25 --مناقصه 97.6

10

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق خاوران ... 1396/11/25 --مناقصه 97.7

11

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پیشوا ... 1396/11/25 --مناقصه 97.8

12

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق لواسانات ... 1396/11/25 --مناقصه 97.9

13

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق اندیشه ... 1396/11/25 --مناقصه 97.10

14

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پردیس ... 1396/11/25 --مناقصه 97.11

15

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق قرچک ... 1396/11/25 --مناقصه 97.12

16

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق بوستان ... 1396/11/25 --مناقصه 97.13

17

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق چهاردانگه ... 1396/11/25 --مناقصه 97.14

18

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق اسلامشهر ... 1396/11/25 --مناقصه 97.15

19

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق گلستان ... 1396/11/25 --مناقصه 97.16

20

آژانس خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق ملارد ... 1396/11/25 --مناقصه 97.17

12345678910...