امور برق خاوران
امور برق خاوران
سعید حمیدی
33591540-33591542
33591540
قیامدشت- خیابان ولی عصر- نبش کوچه دهم- پلاک 245 – امور برق خاوران