تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم

معرفی معاونت

نام و نام خانوادگی مصطفی بابایی
سال تولد
مدرک تحصیلی

سوابق اجرائی در صنعت برق

سمت سال

واحد های زیر مجموعه

نام دفتر نام مدیر شماره تماس
دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات
دفتر نظارت بر خدمات مشترکین مهدی صباغیان 021-35081250
دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری امیررضا آقامحمدی 021-33341872
گروه مدیریت مصرف افشین بهتویی 021-35081361

تماس با ما

نام دفتر معاونت فروش و خدمات مشترکین
شماره تلفن 021-33330055