تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مزایدات
  
1

انواع سيم و کابل مسی و آلومینیومی موجود خود را واقع در انبارهای مرکزی (شهر ری ) ، دماوند و شهریار ... 1399/11/21 --مزایده 99.2/ف

2

انواع کالاهای اسقاط شبکه برق شامل انواع : سيم ، كابل ، ترانسفور ماتور ، تابلو ، کنتور مکانیکی و دیجیتالی ، لوازم روشنایی و ... موجود خود را واقع ... 1399/07/02 --مزایده 99.1/ف

3

فروش انواع کالاهای اسقاط شبکه برق شامل انواع : سيم ، كابل ، تابلو ، کنتور مکانیکی و دیجیتالی ، لوازم روشنایی و ... موجود خود را واقع در انبارهای ... 1398/09/18 --مزایده شماره 98.1.ف

4

فروش 2 دستگاه خودروی سواری بسترن B30 ... 1398/05/08 --حراج 98.1

5

فروش 2 دستگاه خودروی سواری بسترن ... 1397/12/25 --حراج

6

انواع کالاهای اسقاط شبکه برق شامل انواع سيم ، كابل ، ترانسفور ماتور ، تابلو ، کنتور مکانیکی ، لوازم روشنایی و ... موجود خود را واقع در انبارهای شهر ... 1397/09/10 --مزایده 97.1

7

انواع كالاهاي اسقاط (بشرح جدول پیوست شماره یک) و انواع ترانسفورماتورهای اسقاط (بشرح جدول پیوست شماره دو) موجود خود را واقع در انبارهاي مركزي ، دماوند ... 1396/11/01 --مزایده 96.1

8

انواع کالاهای اسقاط شامل انواع سيم ، كابل ، تابلو و ... و انواع ترانسفورماتورهای اسقاط ... 1395/11/06 --مزایده شماره 95.2

9

فروش انواع خودروهای اسقاط و مستعمل ... 1395/11/06 --مزایده 95.3

10

انواع کالاهای اسقاط شامل انواع سيم ، كابل ، تابلو و ... و انواع ترانسفورماتورهای اسقاط موجود خود را واقع در انبار شهر ری ، انبار دماوند و انبار شهری ... 1395/05/10 --مزایده 95.1

11

فروش انواع کالاهای اسقاط و مازاد شامل انواع سیم ، کابل ، تابلو واقع در انبار مرکزی ، انبار دماوند ، انبار شهریار و فیروزکوه و لواسانات ... 1394/08/25 --مزایده 3/94

12

فروش انواع خودروهای اسقاط و مستعمل ... 1394/08/25 --مزایده 4/94

13

فروش انواع کالاهای اسقاط ... 1394/02/24 --مزایده 94.1

14

فروش 49 دستگاه انواع ترانسفورماتور اسقاط ... 1394/02/24 --مزایده 2/94

15

فروش انواع کالاهای اسقاط ... 1393/10/23 --مزايده 93.4

16

فروش انواع کالا های مازاد بر نیاز ... 1393/10/23 --مزايده 93.5

17

سه دستگاه کامیون کمپرسی 2624 مدل 1369 مازاد بر نیاز خود را به صورت كلي و یا موردی به فروش برساند. ... 1393/04/21 --مزايده 93.3

18

فروش 60 دستگاه انواع ترانسفورماتور اسقاط ... 1393/03/07 --مزايده 93.1

19

فروش انواع کالاهای اسقاط ... 1393/03/07 --مزايده 93.2

20

فروش انواع ترانسفورماتوراسقاط در قدرت های مختلف خود را واقع در انبار مركزي ، انبار دماوند و انبار شهریار ... 1392/11/30 --مزايده 92.2

12