تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>خرید انواع یراق آلات شبکه برق و بالاست (ترانس ) چراغ روشنایی
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 97.154
موضوع
خرید انواع یراق آلات شبکه برق و بالاست (ترانس ) چراغ روشنایی
تاریخ فروش اسناد از
1397/12/09 00:00    تا:    1397/12/15 23:59
تاریخ تحویل اسناد
1397/12/26 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی
تاریخ بازگشایی اسناد
1397/12/26 13:00    ساعت:    13:0
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات
میزان ضمانت نامه شرکت
بشرح مندرج در اسناد مناقصه
خلاصه شرح مناقصه
خريد انواع يراق آلات شبکه برق و بالاست (ترانس ) چراغ روشنايي