تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>اجرای خدمات نگهداری و تعمیرات سخت افزارها ، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 98.51
موضوع
اجرای خدمات نگهداری و تعمیرات سخت افزارها ، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری
تاریخ فروش اسناد از
1398/03/28 00:00    تا:    1398/04/03 23:59
تاریخ تحویل اسناد
1398/04/16 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1398/04/16 11:00    ساعت:    11:0
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
375.000.000ريال.
خلاصه شرح مناقصه
اجراي خدمات نگهداري و تعميرات سخت افزارها ، نرم افزارها و شبکه هاي کامپيوتري