تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>خرید دو دستگاه سرور HP DL580G9 و یک دستگاه ذخیره ساز شبکه SAN STORAGE NETAPP ، براساس مشخصات فنی
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 98.87
موضوع
خرید دو دستگاه سرور HP DL580G9 و یک دستگاه ذخیره ساز شبکه SAN STORAGE NETAPP ، براساس مشخصات فنی
تاریخ فروش اسناد از
1398/04/19 00:00    تا:    1398/04/26 23:59
تاریخ تحویل اسناد
1398/05/08 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1398/05/08 11:30    ساعت:    11:30
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
بشرح مندرج در اسناد مناقصه
خلاصه شرح مناقصه
خريد دو دستگاه سرور HP DL580G9 و يک دستگاه ذخيره ساز شبکه SAN STORAGE NETAPP ، براساس مشخصات فني