تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>نظارت بر عملکرد پیمانکاران نصب و اصلاح انشعابات در محدوده مناطق تابعه
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 98.85
موضوع
نظارت بر عملکرد پیمانکاران نصب و اصلاح انشعابات در محدوده مناطق تابعه
تاریخ فروش اسناد از
1398/05/01 00:00    تا:    1398/05/07 23:59
تاریخ تحویل اسناد
1398/05/20 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1398/05/20 11:30    ساعت:    11:30
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
620.000.000 ریال
خلاصه شرح مناقصه
نظارت بر عملکرد پيمانکاران نصب و اصلاح انشعابات در محدوده مناطق تابعه