تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>خرید انواع یراق آلات شبکه برق ، بالاست ( ترانس ) چراغ روشنایی و تابلو ترمینال ( بدون فیوز و شینه ) ،براساس مشخصات فنی
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 98.156
موضوع
خرید انواع یراق آلات شبکه برق ، بالاست ( ترانس ) چراغ روشنایی و تابلو ترمینال ( بدون فیوز و شینه ) ،براساس مشخصات فنی
تاریخ فروش اسناد از
1398/07/23 00:00    تا:    1398/07/30 23:59
تاریخ تحویل اسناد
1398/08/14 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1398/08/14 14:00    ساعت:    14:0
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
بشرح مندرج در اسناد مناقصه
خلاصه شرح مناقصه
خريد انواع يراق آلات شبکه برق ، بالاست ( ترانس ) چراغ روشنايي و تابلو ترمينال ( بدون فيوز و شينه ) ،براساس مشخصات فني