تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>خرید انواع لامپ بخار سدیم و جیوه ، کنتاکتور ، استارتر ( ایگنایتور ) و انواع کلید کل اتوماتیک فشار ضعیف ،براساس مشخصات فنی
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 98.157
موضوع
خرید انواع لامپ بخار سدیم و جیوه ، کنتاکتور ، استارتر ( ایگنایتور ) و انواع کلید کل اتوماتیک فشار ضعیف ،براساس مشخصات فنی
تاریخ فروش اسناد از
1398/08/12 00:00    تا:    1398/08/19 23:59
تاریخ تحویل اسناد
1398/09/03 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1398/09/03 14:00    ساعت:    14:0
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
بشرح مندرج در اسناد مناقصه
خلاصه شرح مناقصه
خريد انواع لامپ بخار سديم و جيوه ، کنتاکتور ، استارتر ( ايگنايتور ) و انواع کليد کل اتوماتيک فشار ضعيف ،براساس مشخصات فني