تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>انجام مطالعات امکان سنجی و طراحی ریز شبکه
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
تجدید مناقصه 98.89
موضوع
انجام مطالعات امکان سنجی و طراحی ریز شبکه
تاریخ فروش اسناد از
1398/09/06 00:00    تا:    1398/09/13 23:59
تاریخ تحویل اسناد
1398/09/26 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1398/09/26 13:45    ساعت:    13:45
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
598.000.000 ريال
خلاصه شرح مناقصه
انجام مطالعات امکان سنجي و طراحي ريز شبکه