تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>خرید 11 دستگاه دیزل ژنراتور125 KVAسیار
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 98.159
موضوع
خرید 11 دستگاه دیزل ژنراتور125 KVAسیار
تاریخ فروش اسناد از
1398/09/06 00:00    تا:    1398/09/13 23:59
تاریخ تحویل اسناد
1398/09/26 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1398/09/26 14:00    ساعت:    14:0
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
1.240.000.000 ریال
خلاصه شرح مناقصه
خريد 11 دستگاه ديزل ژنراتور125 KVAسيار