تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>اجرای پروژه های به روز رسانی ، برداشت و ورود اطلاعات شبکه های توزیع برق در محیط GIS در محدوده مناطق تابعه
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
98/183
موضوع
اجرای پروژه های به روز رسانی ، برداشت و ورود اطلاعات شبکه های توزیع برق در محیط GIS در محدوده مناطق تابعه
تاریخ فروش اسناد از
1398/10/05 00:00    تا:    1398/10/11 23:59
تاریخ تحویل اسناد
1398/10/24 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1398/10/24 14:00    ساعت:    14:0
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
1.049.000.000 ريال .
خلاصه شرح مناقصه
اجراي پروژه هاي به روز رساني ، برداشت و ورود اطلاعات شبکه هاي توزيع برق در محيط GIS در محدوده مناطق تابعه