تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>>آژانس های خدمات مشترکین در محدوده مناطق برق فيروزكوه و دماوند
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 99.4
موضوع
آژانس های خدمات مشترکین در محدوده مناطق برق فيروزكوه و دماوند
تاریخ فروش اسناد از
1398/11/24 00:00    تا:    1398/11/30 23:59
تاریخ تحویل اسناد
1398/12/14 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1398/12/14 14:15    ساعت:    14:15
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
1.653.000.000 ريال
خلاصه شرح مناقصه
آژانس هاي خدمات مشترکين در محدوده مناطق برق فيروزكوه و دماوند