تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات>> آژانس های خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پيشوا
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصه 99.8
موضوع
آژانس های خدمات مشترکین در محدوده منطقه برق پيشوا
تاریخ فروش اسناد از
1398/11/24 00:00    تا:    1398/11/30 23:59
تاریخ تحویل اسناد
1398/12/14 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1398/12/14 14:35    ساعت:    14:35
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
926.000.000 ريال
خلاصه شرح مناقصه
آژانس هاي خدمات مشترکين در محدوده منطقه برق پيشوا