تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>دفتر بازرگانی>>لیست مناقصات
  
1

خرید دو دستگاه سرور HP DL580G9 و یک دستگاه ذخیره ساز شبکه SAN STORAGE NETAPP ، براساس مشخصات فنی ... 1398/04/26 --مناقصه 98.87

2

تعمیر انواع ترانسفورماتور (1250KVA-15KVA) ... 1398/04/26 --مناقصه 98.84

3

خرید انواع کابل مسی فشار ضعیف ... 1398/04/12 --مناقصه 98.83

4

اجرای خدمات نگهداری و تعمیرات سخت افزارها ، نرم افزارها و شبکه های کامپیوتری ... 1398/04/03 --مناقصه 98.51

5

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر ... 1398/03/29 --تجدید مناقصه 97.156

6

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کریم ... 1398/03/29 --تجدید مناقصه 97.157

7

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق اسلامشهر ... 1398/03/29 --تجدید مناقصه 98.29

8

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1398/03/29 --تجدید مناقصه 98.30

9

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق پاکدشت ... 1398/03/29 --تجدید مناقصه 98.31

10

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق چهاردانگه ... 1398/03/29 --تجدید مناقصه 98.32

11

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرری ... 1398/03/29 --تجدید مناقصه 98.36

12

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق رباط کریم ... 1398/03/29 --تجدید مناقصه 98.37

13

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق ورامین ... 1398/03/29 --تجدید مناقصه 98.40

14

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق رودهن ... 1398/03/29 --مناقصه 98.68

15

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات ... 1398/03/29 --مناقصه 98.69

16

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات ... 1398/03/29 --مناقصه 98.70

17

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات ... 1398/03/29 --مناقصه 98.71

18

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق لواسانات ... 1398/03/29 --مناقصه 98.72

19

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرقدس ... 1398/03/29 --مناقصه 98.73

20

اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده منطقه برق شهرقدس ... 1398/03/29 --مناقصه 98.74

12345678910...