تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

تالار  گفتوگوی کارشناسان مدیریت مصرف :

دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نواحی استان تهران :                                    

بهتر است بدانیم وبه دیگران یاداور شویم :

"دمای مناسب داخل ساختمان در فصول گرم سال بین 22تا 24درجه سانتیگراد می باشد .چنانچه در جه ترموستات یک درجه کمتر تنظیم گردد .میزان برق مصرفی حدود 5درصد افزایش می یابد "

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------