برچسب کارائی انرژی ساختمان
برای اینکه قادر باشید کارایی انرژی مصرفی ساختمان خود را بهبود بخشید، ابتدا باید بدانید که در چه وضعیتی از نظر انرژی قرار دارید . به این منظور ساده ترین راه آن است که صورت حساب انواع انرژی ها ی مصرفی شامل گاز و برق را در طول یکسال جمع آوری کنید. سپس مقادیر لازم در فیلدهای پایین را پر کنید تا مقدار انرژی مصرفی به ازای هر متر مربع از ساختمان بدست آید. حال نتیجه را با اطلاعات ذیل مقایسه نمایید.
  • اگر انرژی مصرفی سالانه در محدوده A قرار بگیرد در وضعیت بسیار خوب بسر می برید.
  • اگر انرژی مصرفی سالانه در محدوده B قرار بگیرد در وضعیت خوب بسر می برید.
  • اگر انرژی مصرفی سالانه در محدوده C قرار بگیرد در وضعیت متوسط تا خوب بسر می برید.
  • اگر انرژی مصرفی سالانه در محدوده D قرار بگیرد ساختمان دارای مشکلاتی است که با تلاش و کنترل قادر به اصلاح خواهید بود.
  • اگر انرژی مصرفی سالانه در محدوده E قرار بگیرد ساختمان دارای مشکلات تقریبا اساسی می باشد که باید اصلاح گردد.
  • اگر انرژی مصرفی سالانه در محدوده F قرار بگیرد ساختمان دارای مشکلات بهره وری بسیار اساسی است.
  • اگر انرژی مصرفی سالانه در محدوده G قرار بگیرد عملکرد سیستم های مصرف کننده انرژی در ساختمان بصورت کلی ناکاراست.
  گاز مصرفی (متر مکعب)  
  برق مصرفی (کیلو وات ساعت)  
  زیربنای ساختمان (مترمربع)  
  کارائی ساختمان
0-60  A
61-122  B
123-183  C
184-244  D
245-305  E
306-366  F
367-427  G
A