صفحه اصلی>>دفتر ایمنی>>اصول کلی ایمنی و خطرات برق
  • روشنای میادین ، پاركها ، معابر ، بلوارها و نظایر آن اغلب از طریق تیرهای فلزی تامین می شود . در این تیرها اجباراً دریچه هایی برای رفع عیوب و نصب فیوز تعبیه گردیده است كه گاهی اوقات توسط غیر مسئول می شوند كه كنجكاوی اطفال و كودكان خردسال كه در آن اطراف به بازی و تفریح سرگرم می باشند می تواند به حوادث ناگواری منتهی شود ، بوجود می آورد . لذا لازم است كه كلیه خانواده ها علاوه بر مواظبت از فرزندان خود و ارائه آموزشهای لازم به آنها مبنی بر عدم دستكاری اینگونه دریچه ها ، در صورت مشاهده هر گونه مورد خاص در این زمینه مراتب را به اولین پست برق اطلاع دهند .
  • اگر در اطراف زمین یا ملك شما خطوط انتقال و توزیع برق وجود دارد از شروع مراحل ساختمان سازی موضوع را با شهرداری و شركتهای برق در میان بگذارید تا علاوه بر اینكه از خطرات احتمالی برق گرفتگی پیشگیری شود از نظر دعاوی حقوقی مشكلی پیش نیاید .
  • بالا رفتن از تیرهای برق همواره خطرناك می باشدئ . همیشه مدنظر داشته باشید سیمهای شبكه فاقد روكش بوده و نزدیك شده به آنها ممكن است به قیمت جان شما تمام شود .
  • نصب هر گونه اعلانات بصورت تابلوهای معرف شغل یا تبلیغاتی و غیره به تیرهای شبكه علاوه بر خطرات برق گرفتگی ، دخل و تصرف و دخالت در تاسیسات برقی محسوب شده و پیگرد قانونی دارد . از طرف دیگر تابلوهای نصب شده می تواند برای كاركنان این صنعت هنگام كار روی شبكه ایجاد مزاحمت نموده و حتی به حوادث خطرناك بیانجامد .
  • اگر با شخص برق گرفته ای مواجه شدید فورا با یك تكه چوب خشك و یا با پیچاندن یك پارچه خشك بدور دست خود لباس او را گرفته و به سمت محل امنی بكشید تا از ناقل برق جدا شود . در حین سرعت عمل خونسردی خود را حفظ كرده و در صورت نیاز تنفس مصنوعی را آغاز نمایید . شخص دیگری را مامور نمایید تا اورژانس را خبر كند .
  • در هر محل یا مكانی كه با علامت خطر برق گرفتگی مواجه شدید از نزدیك شدن به آن محل و دست زدن به آن خودداری كنید .
  • استفاده از برق غیر مجاز علاوه بر اینكه فعل حرامی است و می تواند حوادث شدیدی را بدنبال داشته باشد قابل پیگرد قانونی نیز می باشد .
  • هنگام حفاری به منظور لوله كشی آب یا گاز یا پی كنی ساختمان و هر منظور دیگر متوجه باشید كه اگر به عمقی رسیدید كه یك یا دو ردیف آجر یا موزایك یا نوار زرد رنگ خطر علامت گذاری شده است حتماً در زیر آنها تاسیسات برق ، گاز یا آب وجود دارد . در اینصورت عملیات را متوقف و سازمان مسئول را مطلع سازید .