صفحه اصلی>>دفتر ایمنی>>معرفی کتاب و نشریات

 

 

 

 کتاب حاضر که حاصل یک کار فشرده تألیف، تحقیق و ترجمه است و با استفاده از تجارب خدمتي در صنعت برق و برخي محيط‌هاي صنعتي ديگر، تجارب حاصله از تدریس سرفصل‌هاي مختلف در دانشگاه آزاد اسلامي و مراكز علمي كاربردي، پروژه‌های مشاوره‌ای و دریافت بازخوردهای مناسب از این موارد و از سوي ديگر استفاده از منابع مهم مطالعاتي با هدف فراهم‌آوردن يك اثر براي استفاده در سرفصل مديريت ايمني رشته‌هاي ايمني، بهداشت حرفه‌اي و مهندسی صنايع، استفاده در محيط‌هاي مختلف صنعتي و همچنين مرجعي براي استفاده كارشناسان ايمني اين واحدها تدوين شده‌است. این اثر درواقع براساس متدولوژی:
 British safety council 5star health & safety management system طراحي و به معرفي سرفصل‌ها و عناصر يك سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي به‌‌صورت خلاصه مي‌پردازد.
 

هندبوک ایمنی برق

فصول کتاب

تقدیر نامه سازمان آتش نشانی

لوح تقدیر توانیر


عناصر و نشانگرهای کلیدی در مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

فصول کتاب

 

تجزیه و تحلیل حوادث محیط کار

فصول کتاب

ارزيابي كمي ايمني 

الف رئوف - ب.س.دهيلون / ايرجمحمدفام
انتشارات دانشگاه علوم پزشكي همدان (1380), 172صفحه
يكي از نارسايي ها و تنگناهاي مهم موجود در زمينهايمني محيطهاي كار در كشور كمبود منابع علمي لازم مي باشد كه ترجمه كتاب حاضر نيزدر همين راستا صورت گرفته است. اين كتاب در عين سادگي و كم حجم بودن داراي مشخصههاي ويژه اي است كه آن را از معدود كتابهاي فارسي موجود در زمينه مورد بحث متمايزمي سازد كه بارزترين آن ارايه متدهاي كمي براي ارزيابي ايمني مي باشد كه براي نمونهمي توان به ابزارهاي معمول در اندازه گيري ايمني، چارتهاي كنترل، نمونه برداري ازرفتارهاي ايمني، طراحي سيستم نمره گذاري كامل براي عملكرد ايمني و غيره اشارهكرد

   

پيام ها و هشدارهاي ايمني 

محمود مقاري
انتشارات سازمانشهرداريهاي كشور (1382), 80صفحه ، 6000ريال
با توجه به اهميت موضوع آموزش و پيشگيري دبيرخانهستاد هماهنگي امور ايمني و آتش نشاني كشور در نخستين اقدام، تدوين نشريه هشدارهايايمني را به انجام رساند. اين نشريه دربردارنده موضوعات متنوعي است كه انسان هابطور روزمره يا بطور موقتي به ان سركار دارند

   

تجهيزات حفاظت فردي

دكتر ايرج محمدفام
انتشارات فن آوران (1382), 383صفحه ، 32000ريال تلفن: 09181117611
در كتاب حاضر آگاهي لازم و كافي در مورد نحوهانتخاب، استفاده، نگهداري و تعمير وسايل حفاظت فردي در اختيار علاقمندان قرارمي‌گيرد. كتاب مشتمل بر يازده فصل است كه در آن وسايل حفاظت فردي دست، بازو، پا،سر، چشم، صورت و دستگاه تنفسي مورد بررسي قرار مي‌گيرند. به علاوه در رابطه باكمربندهاي ايمني، تجهيزات شستشوي اضطراري، حفاظت در مقابل سقوط و همچنين حفاظت ازسيستم شنوايي، مطالب مفيدي ارايه مي‌گردد. مطالعه كتاب به كليه شاغلين در صنعت،مديران، سرپرستان، كارگران و دانشجويان توصيه مي‌شود

   

سيستم مديريت ايمني و بهدشت شغلي

دكتر فرشيد علوي
نشر آتنا (1380), 110صفحه ، 15000ريال تلفن: 88257951
اين كتاب قسمت سوم از يك مجموعه چهارگانه درارتباط با سيستم هاي مديريت مي باشد كه اختصاصا به مبحث سيستم مديريت ايمني وبهداشت شغلي مي پردازد. اين مجموعه چهارگانه متشكل از سيستم مديريت كيفيت، سيستممديريت زيست محيطي، سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي و ادغام سيستم هاي مديريت ميباشد

وسايل حفاظت فردي

مهدي شجاعي
انتشارات فن‌آوران (1384), 80صفحه ، 10000ريال تلفن: 66483346
اگر چه استفاده از وسايل حفاظت فردي در بسياري ازمشاغل ضروري است ولي تاريخچه ضعيف از قابليت پذيرش آن در محيط كار وجود دارد. درمجموعه حاضر سعي شده تا ضمن معرفي وسايل حفاظت فردي و ذكر پاره‌اي از كاربرد آنهاگامي هر چند كوچك در راستاي اهداف مديريت ايمني و بهداشت كار در صنايع برداشته واميد آن دارد كه در جهت حفظ و مراقبت از نيروي كار مفيد واقع شود

ايمني در برق

عبدالخالق مجيري
موسسه آموزش عالي علمي كاربرديصنعت آب و برق (1380), 152صفحه تلفن: 88800887
اين كتاب به بررسي نكات مهم حوادث الكتريكي،خسارت‌هاي ناشي از آن و ايمني در برق و نحوه پيشگيري از چنين رويدادهاي تلخي كهموجب هدر رفتن سرمايه‌هاي انساني مي‌شود، مي‌پردازد

ايمني در برق

عبدالخالق مجيري
موسسه آموزش عالي علمي كاربرديصنعت آب و برق (1380), 152صفحه تلفن: 88800887
اين كتاب به بررسي نكات مهم حوادث الكتريكي،خسارت‌هاي ناشي از آن و ايمني در برق و نحوه پيشگيري از چنين رويدادهاي تلخي كهموجب هدر رفتن سرمايه‌هاي انساني مي‌شود، مي‌پردازد

حفاظت و ايمني در صنعت برق

حسن عزيزي
سازمان آموزش فني و حرفهاي كشور (1375), 113صفحه ، 2000ريال
كتاب در هفت فصل تدوين شده كه در آن مسايلي چونبرق‌گرفتگي، الكتروفيزيولوژي، الكتريسته ساكن و پيشگيري از خطرات آن، حفاظتالكتريكي، اتصال زمين، حفاظت در شبكه برق‌رساني و حفاظت در نيروگاه‌ها مورد بحث قرار گرفته است

ارگونومي در حمل دستي بار

كازل - كرومر / حجت الله رضازاده
مركز نشر دانشگاه صنعتي اميركبير (1381), 194صفحه ، 15000ريال تلفن: 66498868
كتابي كه در پيش روداريد در بردارنده مطالبي در زمينه طراحي سيستم‌هاي اتوماتيك و ماشين حمل بار درمحيط‌هاي صنعتي، طراحي وظايف كاري، محدوديت‌ها و قابليت‌هاي افراد جهت حمل بار،آموزش و غربالگري افراد باربر و دستورالعمل‌هاي مختلف در زمينه حمل بار است. اينكتاب اطلاعات سودمندي را در زمينه‌هاي مذكور ارايه مي‌دهد، لذا مطالعه آن بهدانشجويان و كارشناسان بهداشت حرفه‌اي، مهندسي صنايع، طراحي صنعتي، ايمني صنعتي،مديريت و تمام كساني كه با صنعت و توليد سروكار دارند توصيه مي‌شود

 

پيشگيري از حوادث

موسسه رهبري و مديريت ILM / دكتر همايونلاهيجانيان، سعيد عليميرزايي و پيمان رضايي
آنتشآرآت سارگل (1384), 140صفحه ، 30000ريال تلفن: 88954041
اين كتاب داراي چهار بخش است. در بخش الف علاوه برارايه كليات، سه واژه حادثه، ريسك و خطر تعريف مي‌شوند. همچنين برخي از حوادث تشريحو دلايل و ابزارهاي پيشگيري از حوادث مشابه شناسايي و مشخص مي‌شوند. در بخش ب،مقوله ايمني از نظر مديريت بررسي مي‌شود و مسايلي چون هزينه‌ها، استراتژي‌هايسيستم، الزامات حقوقي، ارزيابي خطرات احتمالي و وظايف خاص افراد مورد بحث قرارمي‌گيرند. در بخش ج، مقوله عملي پيشگيري از حوادث و خطرات متداول در بسياري ازمحل‌هاي كار بررسي مي‌شوند. بخش و، با عنوان مقابله با حوادث به فعاليت‌هاييمي‌پردازد كه بايد بلافاصله پس از بروز حادثه انجام گيرند. دستورالعمل‌هاي اضطراري،بررسي حوادث و تهيه گزارش از جمله اين فعاليت‌ها هستند