صفحه اصلی>>دفتر ایمنی>>ایمنی همکاران
  • دقت كنید كه در هنگام تعمیرات ، بعد از آزمایشات لازم و كسب اطمینان از بی برقی حتماً دو سمت محل كار را اتصال زمین عینی و موثر نمایید .
  • قبل از بالا رفتن از تیر كمربند ایمنی ، ركاب ، كلاه ایمنی و سایر وسایل حفاظت فردی خود را بازدید و با اطمینان كامل كار را شروع نمایید .
  • قبل از صعود از تیر اشباع شده – هرچند كه عمر آنها زیاد می باشد ولی پایه آنها همیشه در معرض رطوبت زمین و در نتیجه پوسیدگی می باشد – از سالم بودن آنها اطمینان حاصل نمائید .
  • هیچگاه خط یا شبكه ای را بی برق تلقی نكنید مگر اینكه عینا خود شاهد قطع برق بوده باشید . پس از اطمینان حتما خط را از دو طرف محل كار ارت نمایید . بخاطر داشته باشید كه ارت كردن از یك طرف كافی نیست .
  • همیشه به خاطر داشته باشید اگر روی یك تیر ، دو خطر با فیدرهای مجزا انتهایی شده اند حتما هر دو خط را قطع و ارت نمائید .
  • بستن سه سیم (فازها) به هم در خطوط فشار متوسط و قوی مشكلی را حل نمی كند زیرا ممكن است به علت نشت برق ناشی از ترك یك مقره معیوب كنسول برقدار و در نتیجه سه فاز تبدیل به یك فاز شود .
  • استفاده از لباسهای با الیاف مصنوعی باعث می شود كه هنگام حوادث منجر به ایجاد قوس الكتریكی ، الیاف براحتی سوخته و به گوشت و پوست بدن مصدوم وارد شود كه این امر با شدت بخشیدن به جراحات ، معالجه را مشكل و زمان بهبودی را طولانی می كند . مناسبترین لباس جهت كار برروی شبكه های برق از نوع نخی می باشد . دقت شود كه در ساخت اینگونه لباسها از زیپ و دگمه های فلزی استفاده نشود .
  • استفاده از انبر دست به جای فیوزكش خطر سوختن سرو صورت را بهمراه خواهد داشت .
  • در انجام هر نوع قعالیتی مخصوصاً كار كردن با بالابرها در معایر عمومی و انجام تعمیرات یا تعویض لامپ معبر وسط خیابانها و بلوارها و پاركها و خیابانها ... ایمن سازی اطراف محیط كار را فراموش نكنید . برای پیشگیری از برخورد وسایط نقلیه با بالا برها از اعلام هشداردهنده موثر و مطابق با استاندارد استفاده نمائید . تابلوهای هشدار دهنده می بایست در محلی قرار بگیرند كه راننده عبوری فرصت فكر كردن كم كردن سرعت و تغییر مسیر و بعبارت بهتر فرصت تصمیم گیری و اجراء داشته باشند .
  • اگر در محلی حفاری نموده و ادامه كار به روی بعدی محو شده است لازم است كه اطراف محل حفاری شده را با چراغ های چشمك زن و تابلوهای احتیاط و خطر كه از نظر دید رانده استاندارد باشد محصور شود .