صفحه اصلی>>دفتر ایمنی>>آدرس و شماره تماس

مهندس عزيز گل محمدي

مدير دفتر ايمني

شماره تماس :     33652930-021

پست الکترونیکی: aziz1341golmohamadi@gmail.com

 

مهندس سجاد روستا طسوجی

كارشناس مسئول ايمني حوزه شمال شرق

شماره تماس : 33654010-021

پست الکترونیکی: srustatasuji77@gmail.com

 

مهندس مريم علي مددي

كارشناس مسئول ايمني حوزه جنوب شرق

شماره تماس : 33654010-021

پست الکترونیکی: maryam31849@gmail.com

 

مهندس اعظم یزدان دوست

كارشناس مسئول ايمني حوزه جنوب غرب

شماره تماس : 33654010-021

 

مهندس محمد رضا والیزاده

کارشناس مسئول دفتر ایمنی

شماره تماس : 33654010-021

پست الکترونیکی: reza.valizadeh.777@gmail.com

 

آدرس: بلوار ابوذر-بین پل سوم و چهارم-پایین تر از مسجد علی ابن الحسین-نبش کوچه علی ابن الحسین-ساختمان معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ-دفتر ایمنی

کد پستی: 83411-17786