تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
لیست نمایندگان مدیریت مصرف در مناطق 
ردیف  نام و نام خانوادگی  منطقه شماره تلفن ثابت
1 لیلا ناصرسعید گلستان 56332830(داخلی 128)
2 مریم معدنی شهر ری 33740106
3 سمیرا زهره وندی پردیس 76286984
4 عباس صادقی رباط کریم 56412828
5 ساغر اولادی رودهن 76510776
6 علی اکبر عین علی اسلامشهر  
7 صدراله بردبار ملارد 65162006
8 وحید ترابی  لواسان 26551999
9 مقصود رحیمی بوستان 56762954
10 فرزاد زرین قلم شهر قدس 46890570
11 جواد غلامی  شهر قدس 46890570
12 علی عجمی پیشوا 36730404
13 بهروز حاجی اسماعیلی چهار دانگه 55280291
14 اباذر جعفری دماوند 76343020
15 ایمان محمدی کهریزک  56522117
16 زهرا فر نژاد اندیشه  65362577
17 محمد آئینی پاکدشت 36025302
18 علی هاشم زاده ورامین 36244596
19 سعید برزگر خاوران 33591542
20 حمید رضا جمالی فرد شهریار 65240048
21 محمد سرگزی شهریار 65240048
21 سید علی موسوی فیروز کوه 76400411
22 محمد باقر حیدری قرچک   
23 ایمان محمدی نیک پرند  
24 شیبانی بوستان