حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ

معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ

بهنام بیات

نام و نام خانوادگی

تلفکس: 33349011

شماره تلفنو نمابر

میدان شهدا- خیابان 17 شهریور شمالی- جنب مترو- شرکت توزیع نیروی برق استان تهران - ساختمان شماره یک

آدرس پستی و الکترونیکی