تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ

معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ

 یحیی شکری

نام و نام خانوادگی

تلفکس: 33349011

شماره تلفنو نمابر

میدان شهدا- خیابان 17 شهریور شمالی- جنب مترو- شرکت توزیع نیروی برق استان تهران - ساختمان شماره یک

آدرس پستی و الکترونیکی