حمایت از کالای ایرانی

 

شهناز غياثي

مشاور مدير عامل در امورزنان و خانواده

                                                                   

مژده دومانلو

كارشناس برنامه ريزي و هماهنگي