حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>معاونت هماهنگي

معاونت هماهنگي

حسن شاکری

نام و نام خانوادگی

تلفن: 33342247

نمابر: 35081222

شماره تلفنو نمابر

میدان شهدا- خیابان 17 شهریور شمالی- جنب مترو- شرکت توزیع نیروی برق استان تهران - ساختمان شماره یک

آدرس پستی و الکترونیکی