تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

سال جهش تولید

صفحه اصلی>>ثبت نام در فراخوان مدیران برق شهرستان های استان تهران

نظام شایستگی

شماره سند :530/29/99د

جمهوری اسلامی ایران

وزارت نیرو

 

تاریخ صدور 16/2/1399

شماره تجدید نظر:

دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد فراخوان عمومی

تاریخ تجدید نظر:

 

 

پیوست شماره 1

 

 

فرم شماره 1: شرح وظایف پست

دستگاه/شرکت/سازمان/موسسه : شرکت توزیع نیروی برق استان تهران          تاریخ: 28/11/1399

عنوان پست: مدیریت توزیع برق شهرستان اسلامشهر                             شماره پست: 542101

عنوان واحد سازمانی : حوزه مدیرعامل (ستاد)                                    محل جغرافیایی خدمت : اسلامشهر

شرح وظایف پست:

 • اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و معاونین شرکت.
 • تهیه و تنظیم اهداف و برنامه های عملیاتی سالیانه برای واحد .
 • اداره امور فنی و مالی واحد.
 • اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی .
 • اجرای برنامه های مدیریت مصرف و کاهش پیک بار.
 • مدیریت چالش های مرتبط با صنعت برق و هماهنگی با مقامات سیاسی ، امنیتی و محلی
 • نظارت کامل برواحدهای زیر مجموعه وآگاهی ازحسن اجرای برنامه ها،آئین نامه ها وقوانین ومقررات.
 • رسیدگی و پاسخگویی به شکایات و پیشنهادات مشترکین، متقاضیان و همکاران و تکریم ارباب رجوع همراه با حفظ شان همکاران.
 • نظارت بر تامین برق مطمئن و نگهداری تاسیسات و رفع خاموشی ها در کمترین زمان ممکن.
 • نظارت و کنترل ایمن مخاطرات حوزه و استفاده از مقررات و دستورالعمل های ایمنی و بهداشت شغلی و تجهیزات.
 • اختیارات بر اساس تفویض اختیار ابلاغی شرکت خواهد بود.

 

شرایط احراز:

1-مدارک تحصیلی : حداقل لیسانس در رشته مهندسی برق - قدرت - الکترونیک

2-سن: حداکثر 50 سال

3-سنوات خدمت: حداقل 6 سال سابقه خدمت مرتبط در بخش برق و حداقل 3 سال سابقه مدیریت در سطح مدیریت عملیاتی و پایه

4- برخورداری از صلاحیت‌های عمومی انتصاب بر اساس قوانین، مقررات و ضوابط ذی ربط ودارا بودن گواهینامه شایستگی فردی و مدیریت عمومی احراز سمت‌های مدیریتی از کلینیک مدیریت شرکت محترم توانیر

5- طی نمودن دوره های آموزشی سطح مدیریتی مربوط

6 - کسب حداقل ۸۵درصد کل امتیاز ارزیابی عملکرد در دو سال گذشته

7- احراز صلاحیت اعتقادی ، اخلاقی ورفتاری ، طبق مقررات مربوطه از مراجع ذیربط

8 -  دارا بودن قرارداد دائم یا مدت معین با یکی ازشرکت های توزیع نیروی برق

 

شایستگی های عمومی مورد انتظار:

 • برخورداری از صلاحیت های عمومی انتصاب براساس قوانین و مقررات و ضوابط مرتبط
 • اشراف و آشنایی با برنامه های وزارت نیرو و داشتن دانش و تخصص فنی مدیریت برق
 • داشتن مهارت های ارتباطی و کلامی ( مهارت مذاکره ، تعامل و همکاری گروهی )
 • طی نمودن دوره  های آموزشی سطح مدیریتی مربوطه
 • دارا بودن حسن شهرت
 • داشتن صلاحیت اعتقادی ، اخلاقی و رفتاری
 • نداشتن سوء سابقه و همچنین محکومیت در کمیته انضباطی شرکت

شایستگی های اختصاصی مورد انتظار:

 • مهارت فنی در زمینه شبکه های توزیع
 • آشنایی با نرم افزارهای حوزه خدمات مشترکین ، بهره برداری و مهندسی
 • تسلط بر قوانین و مقررات و آئین  نامه تکمیلی تعرفه های برق و دستورالعمل های اجرایی
 • تسلط در زمینه بهره برداری از شبکه توزیع ، طراحی و مهندسی، امور مالی و اداری

مدارک مورد نیاز:

1- نامه درخواست شرکت در فراخوان که توضیح دهد ویژگی‌ها و توانمندی‌های متقاضی چگونه با نیازمندی‌های پست مدیریت برق نیر متناسب است.
2- تکمیل فرم درخواست ( فرم شماره ( 1 ) اطلاعات عمومی واختصاصی)
با ضمایم آن
3- رزومه مدیریتی حداکثر
۲صفحه
4- اطلاعات کامل تماس

- سایر مدارک لازم متناسب با اطلاعات فرم تکمیل شده در مراحل آتی اخذ خواهد شد؛ لذا کلیه داوطلبین گرامی می‌توانند درخواست خود را حداکثر تا پایان ساعت 24 تاریخ مهلت ثبت نام در سایت شرکت ثبت وارسال نمایند.

توضیحات:
1- در شرایط مساوی بین کاندیدا‌ها اولویت انتصاب با جوانان می‌باشد.

2-  افراد منتخب پس از انتخاب، به عنوان سرپرست انتصاب و پس از طی حداقل مدت شش ماه تجربه و عملکرد قابل قبول نسبت به انتصاب به عنوان مدیر اقدام می‌گردد.

3- بخش شغلی پست مدیریت برق شهرستان ۴۰۰۰۰می‌باشد.

4-از کلیه داوطلبین ، پس از تطبیق شرایط  تائید دفتر حراست و امور محرمانه جهت ادامه فرایند و شرکت در مصاحبه دعوت بعمل خواهد آمد.
5- مهلت ثبت نام تا پایان روز سه شنبه مورخ 12/12/13۹۹می‌باشد.

آدرس دبیرخانه فراخوان: تهران- میدان شهدا- ستاد شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، معاونت منابع انسانی

 

 

امضاء مقام مافوق واحد سازمانی متقاضی:             امضاء مدیرمنابع انسانی /اداری / دستگاه / شرکت/سازمان/موسسه: