حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>بیانیه حریم خصوصی

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران بر اساس خط مشی حفظ حریم خصوصی افراد، متعهد می شود که اطلاعات خصوصی شما را محرمانه نگهداري نمايد.