تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>اخبار>>انتصاب
عنوان خبر :انتصاب
خلاصه خبر :• مهندس تیموری رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با صدور احکام جداگانه ای به ترتیب یحیی شکری را به عنوان سرپرست معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ، هوشنگ داداش زاده را به عنوان مدیر امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق و اسداله احمدیان را به عنوان مدیر منطقه برق فیروزکوه منصوب کرد.
متن خبر :
  • مهندس تیموری رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با صدور احکام جداگانه ای به ترتیب یحیی شکری را به عنوان سرپرست معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ، هوشنگ داداش زاده را به عنوان مدیر امور دیسپاچینگ و فوریتهای برق و اسداله احمدیان را به عنوان مدیر منطقه برق فیروزکوه منصوب کرد.
تاریخ ثبت : 1398/02/21 13:48