تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

حمایت از کالای ایرانی

صفحه اصلی>>اخبار>>نشست تخصصی معاونین و مدیران حوزه مهندسی شرکت های توزیع برق برگزار شد
عنوان خبر :نشست تخصصی معاونین و مدیران حوزه مهندسی شرکت های توزیع برق برگزار شد
خلاصه خبر :نشست تخصصی معاونین و مدیران مهندسی شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشور پیرامون نرم افزارهای محاسباتی الکتریکی و مکانیکی به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران برگزار شد.
متن خبر :

نشست تخصص معاونین و مدیران حوزه مهندسی شرکت های توزیع برق برگزار شد

نشست تخصصی معاونین و مدیران مهندسی شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشور پیرامون نرم افزارهای محاسباتی الکتریکی و مکانیکی به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران برگزار شد.

محمدرضا رمضانی معاون مهندسی و نظارت شرکت توزیع نیروی برق استان تهران هدف از برگزاری این نشست را معرفی نرم افزارهای مورد استفاده و شاخص حوزه معاونت مهندسی، آشنایی با نرم افزارهای بین المللی محاسبات مکانیکی شبکه های توزیع و اصلاح روش های محاسباتی آنها،  یکپارچه سازی و بومی سازی روش های مطالعات مکانیکی و الکتریکی شبکه در سطح کشور و استفاده از تجربیات شرکت های توزیع نیروی برق در این بخش دانست و خواستار استمرار برگزاری چنین نشست هایی به منظور آگاهی از توانمندیهای شرکتهای دیگر و ارتقای وضعیت شرکت های زیر مجموعه صنعت برق شد.

در ادامه کوروش موسوی تاکامی در خصوص ارزیابی وضعیت موجود سیستم های طراحی و مهندسی و تعریف استراتژی صنعت برق در راستای بهبود آن سخنانی ایراد کرد.س

در ادامه این نشست نرم افزارهای PDLD، DCSو نرم افزار سامانه جامع مهندسی توسط سخنرانان مورد بررسی قرار گرفت و ضمن معرفی نرم افزار PLS-CADD  از سوی مهندس کیومرث عاشوری چگونگی استفاده از آن در طراحی توزیع تشریح شد.در حوزه نرم افزارهای جامع مهندسی

تاریخ ثبت : 1398/06/11 12:11