تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>منطقه برق کهریزک - باقرشهر
 شماره حوادث و اعلام خاموشی: شماره تلفن 121 و شماره تلفن  3512

 

نام منطقه: منطقه برق کهریزک باقر شهر

تلفن منطقه: 56522240- 56522199

مدیر منطقه: علی شهبازی

شماره تماس: 56524423

فاکس: 56524424

آدرس: جاده قديم تهران _ قم بعد از سه راه بهشت زهرا – كهريزك – نبش بانك صادرات