تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>منطقه برق دماوند
 شماره حوادث و اعلام خاموشی: شماره تلفن 121 و شماره تلفن  7314

 

نام منطقه: منطقه برق دماوند

تلفن منطقه: 76343050-76342919

تلفن معاون خدمات مشترکین: 76342919 داخلی 1

مدیر منطقه: بهزاد صبوری

شماره  تماس: 76342266

فاکس: 76316733

آدرس: دماونـد ـ گيلاوند ـ بـلوار آيت الله خامنه اي ـ منطقه برق دماوند