تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>منطقه برق کهریزک - حسن آباد
 شماره حوادث و اعلام خاموشی: شماره تلفن 121 و شماره تلفن  3512

 

نام منطقه: منطقه برق کهریزک حسن آباد

تلفن منطقه:56522240-56522199

مدیر منطقه: علی شهبازی

شماره تماس:  56524423

فاکس: 56524424

آدرس: جاده قديم تهران _ قم بعد از سه راه بهشت زهرا – كهريزك – نبش بانك صادرات