تنظیمات

انتخاب سایز نوشته ها:

انتخاب رنگ:

انتخاب رنگ پس زمینه :

تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها

پرچم
صفحه اصلی>>امور برق خاوران
 
شماره حوادث و اعلام خاموشی: شماره تلفن 121 و شماره تلفن  3512

 

نام منطقه: امور برق خاوران

تلفن منطقه: 33592511

تلفن خدمات مشترکین: 33592514

مدیر منطقه: سعید حمیدی

شماره تماس: 33592512

فاکس: 33592511

آدرس: قیامدشت- خیابان ولی عصر- نبش کوچه دهم- پلاک 245 امور برق خاوران